Psalms 83:17

BKR(i) 17 Naplň tváře jejich zahanbením, tak aby hledali jména tvého, Hospodine.