Psalms 78:66

BKR(i) 66 A ranil nepřátely své po zadu, a u věčné pohanění je vydal.