Psalms 78:54

BKR(i) 54 Až je přivedl ku pomezí svatosti své, na horu tu, kteréž dobyla pravice jeho.