Psalms 72:6

BKR(i) 6 Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové skrápějící zemi: