Psalms 72:1

BKR(i) 1 Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu,