Psalms 70:2

BKR(i) 2 Bože, abys mne vytrhl, Hospodine, abys mi spomohl, pospěš.