Psalms 68:25

BKR(i) 25 Spatřili slavné jití tvé, Bože, jití silného Boha mého a krále mého v svatyni.