Psalms 65:7

BKR(i) 7 Kterýž upevňuješ hory mocí svou,silou jsa přepásán,