Psalms 64:2-5

BKR(i) 2 Slyš, ó Bože, hlas můj, když naříkám, před hrůzou nepřítele ostříhej života mého. 3 Skrej mne před úklady zlostníků, před zbouřením těch, kteříž páší nepravost, 4 Kteříž naostřili jako meč jazyk svůj, naměřili střelu svou, řeč přehořkou. 5 Aby stříleli z skrýší na upřímého; nenadále naň vystřelují, aniž se koho bojí.