Psalms 5:6

BKR(i) 6 Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti.