Psalms 55:6

BKR(i) 6 Bázeň a strach přišel na mne, a hrůza přikvačila mne.