Psalms 55:14

BKR(i) 14 Ale ty, člověče mně rovný, vůdce můj a domácí můj;