Psalms 45:13

BKR(i) 13 Tuť i Tyrští s dary, před oblíčejem tvým kořiti se budou bohatí národové.