Psalms 45:12

BKR(i) 12 I zalíbí se králi tvá krása; onť jest zajisté Pán tvůj, protož skláněj se před ním.