Psalms 37:38

BKR(i) 38 Přestupníci pak že tolikéž vyhlazeni budou, a bezbožníci naposledy vyťati.