Psalms 37:11

BKR(i) 11 Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje.