Psalms 36:9

BKR(i) 9 Tučností domu tvého rozvlažováni bývají, a potokem rozkoší svých napájíš je.