Psalms 36:10

BKR(i) 10 Nebo u tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme.