Psalms 31:13

BKR(i) 13 Vyšel jsem z paměti tak, jako mrtvý, učiněn jsem jako nádoba rozražená.