Psalms 31:1

BKR(i) 1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.