Psalms 2:8

BKR(i) 8 Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé.