Psalms 26:10

BKR(i) 10 V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.