Psalms 18:6

BKR(i) 6 Bylyť jsou mne obklíčily bolesti hrobu, osídla smrti zachvátila mne.