Psalms 18:5

BKR(i) 5 Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a proudové nešlechetných předěsili mne.