Psalms 18:32

BKR(i) 32 Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina, a kdo skalou kromě Boha našeho?