Psalms 16:6

BKR(i) 6 Provazcové padli mi na místech veselých, a dědictví rozkošné dostalo se mi.