Psalms 149:2

BKR(i) 2 Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém.