Psalms 147:2

BKR(i) 2 Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje,