Psalms 145:5

BKR(i) 5 O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.