Psalms 145:2

BKR(i) 2 Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.