Psalms 145:19

BKR(i) 19 Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.