Psalms 145:13

BKR(i) 13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.