Psalms 145:11

BKR(i) 11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,