Psalms 144:8

BKR(i) 8 Jejichž ústa mluví marnost, a pravice jejich jest pravice lživá.