Psalms 141:9

BKR(i) 9 Zachovej mne od osídla, kteréž mi roztáhli, a od sítek činících nepravost.