Psalms 140:10

BKR(i) 10 Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať přikryje.