Psalms 135:21

BKR(i) 21 Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.