Psalms 135:10-12

BKR(i) 10 Kterýž pobil národy mnohé, a zbil krále mocné, 11 Seona krále Amorejského, a Oga krále Bázan, i všecka království Kananejská. 12 A dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Izraelovi lidu svému.