Psalms 130:5

BKR(i) 5 Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.