Psalms 126:5

BKR(i) 5 Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou.