Psalms 123:4

BKR(i) 4 Jižť jest příliš nasycena duše naše posmíšky bezbožných, a potupou pyšných.