Psalms 119:88

BKR(i) 88 Podlé milosrdenství svého obživ mne, abych ostříhal svědectví úst tvých.