Psalms 119:38

BKR(i) 38 Potvrď služebníku svému řeči své, kterýž se oddal k službě tvé.