Psalms 119:140

BKR(i) 140 Zprubovanáť jest řeč tvá dokonale, tou příčinou ji miluje služebník tvůj.