Psalms 111:7-8

BKR(i) 7 Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové jeho. 8 Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.