Psalms 111:6

BKR(i) 6 Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.