Psalms 109:7

BKR(i) 7 Když před soudem stane, ať zůstane za nešlechetného, a prosba jeho budiž jemu k hříchu.