Psalms 109:27

BKR(i) 27 Tak aby poznati mohli, že jest to ruka tvá, a že jsi ty, Hospodine, učinil to.