Psalms 107:37

BKR(i) 37 Kteříž osívají pole, a dělají vinice, a shromažďují sobě užitek úrody.