Psalms 106:18

BKR(i) 18 A roznícen byl oheň na rotu jejich, plamen spálil bezbožníky.